บ้านพักแฝด
  จำนวนรองรับ 2 หลัง หลังละ1-4 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ,เคเบิ้ลทีวี
  พื้นที่กลางแจ้ง สวนหย่อม,ลานระเบียง,ลานจัดกิจกรรม,หาดเล่นน้ำ
  บ้านพักหลังเล็ก
  จำนวนรองรับ 1-4 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ,เคเบิ้ลทีวี
  พื้นที่กลางแจ้ง สวนหย่อม,ลานระเบียง,ลานจัดกิจกรรม,หาดเล่นน้ำ
  บ้านพักหลังเล็ก
  จำนวนรองรับ 1-4 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ,เคเบิ้ลทีวี
  พื้นที่กลางแจ้ง สวนหย่อม,ลานระเบียง,ลานจัดกิจกรรม,หาดเล่นน้ำ
  บ้านพักหลังกลาง
  จำนวนรองรับ 10-14 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ,เคเบิ้ลทีวี
  พื้นที่กลางแจ้ง สวนหย่อม,ลานระเบียง,ลานจัดกิจกรรม,หาดเล่นน้ำ
  บ้านพักหลังใหญ่
  จำนวนรองรับ 2 ห้อง รองรับได้ 20-25 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ,เคเบิ้ลทีวี
  พื้นที่กลางแจ้ง สวนหย่อม,ลานระเบียง,ลานจัดกิจกรรม,หาดเล่นน้ำ

  บ้านพักหลังที่ 5
  จำนวนรองรับ รองรับได้ 7-10 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ,เคเบิ้ลทีวี
  พื้นที่กลางแจ้ง สวนหย่อม,ลานระเบียง,ลานจัดกิจกรรม,หาดเล่นน้ำ

  บ้านต้นเงาะ. 1. กับ. 2
  จำนวนรองรับ รองรับได้ 4-5 คน
  สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ,เคเบิ้ลทีวี
  พื้นที่กลางแจ้ง สวนหย่อม,ลานระเบียง,ลานจัดกิจกรรม,หาดเล่นน้ำ