ล่องเรือยาง
  กิจกรรมล่องเรือยางเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมของลูกค้าที่มาพัก เป็นการล่องเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำเพชรบุรี โดยระยะทางประมาณ 8 ก.ม เรือ 1 ลำสามารถนั่งได้ตั้งแต่ 8-10 ท่าน
      

 

ขึ้นเขาพระเนินทุ่งชมทะเลหมอก

เขาพะเนินทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประมาณ50กิโลเมตรเป็นภูเขาสูงประกอบ ด้วยทุ่งหญ้ากว้างสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,207เมตร ซึ่งบริเวณ โดยรอบจะเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมายสภาพภูมิประเทศจะมีความ สมบูรณ์และมีทิวทัศน์ ที่งดงาม นอกจากนี้พะเนินทุ่งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามโดยหมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แล้วคลาย ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอกที่สวยงามไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน เขาพะเนินทุ่งสามารถชม ทะเลหมอกได้เกือบตลอดปี ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็นผืนป่าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลาง เทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งอาจ พบ นกเงือกกรามช้างบินอยู่เหนือผืนป่าที่พะเนินมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่านจะเห็นหมอก ยามเช้ามารวมตัว กันเป็นโดยจุดชมทะเลหมอกจะสามารถชมได้ 2 จุด คือ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 และ 36 ในช่วงเดือน พฤศจิกายนเป็นต้นไป ทะเลหมอกจะสวยงามมาก อากาศเย็นสบา
      


นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า ยอดสูงสุดได้แก่ เขางะงันนิกยวกตอง สูงประมาณ 1,513 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเฉลี่ยสูงประมาณ 500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินแกรนิต บางแห่งเป็นเขาหินปูน ในหลายแห่งอุดมไปด้วยแร่ฟลูออไรน์ ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี ลำห้วยสำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้แก่ ห้วยประโดน ห้วยบางกลอย ห้วยแม่เสลียง ห้วยหินเพิง ห้วยสาริกา ห้วยฝาก ห้วยไผ่ และห้วยสามเขา ลำห้วยที่สำคัญของแม่น้ำปราณบุรีในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ห้วยคมกฤช ห้วยโสก แม่น้ำสัตว์ใหญ่ ห้วยป่าแดง และห้วยป่าเลา
      


ขับรถเอทีวี

ขับรถเอทีวีน สุดมันกับกิจกรรมที่เล่นได้ทั้นเด็กและผู้ใหญ่กับการขับรถเอทีวี ด้วยระยะทาง 3 กม. มีรถทั้งขนาดเล็ก 110cc กับ ขนาดใหญ่150cc
      


ยิงปืนเพ้นบอล

ยิงปืนเพ้นบอล มาพิสูตรฝีมือ กับกิจกรรมที่ตื้นเต่นเร้าใจไปกับการยิงปืนเพ้นบอล พร้อมแล้วจัดทีมมายิงกันเลย..
      กิจกรรมอื่นๆ